VISO/KaS

Undervisning og Behandling - CDH er VISO/VISO-KaS-leverandører vedrørende en række højt specialiserede ydelser.

Materialeudvikling og -produktion

Materialecentret i Undervisning og Behandling - CDH er landsdækkende VISO/KaS-leverandør ang. materialeudvikling og -produktion målrettet målgrupperne børn, unge og voksne med høretab eller døvblindhed, samt tegn til tale-brugere. Materialecentret indgår i denne forbindelse i et konsortie sammen med Center for Høretab i Fredericia og Høreafdelingen Børn og Unge på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Bevægelseshandicap og hjælpemidler

VISO-ydelserne i denne kategori omfatter børn og unge i aldersgruppen 0-18 år med svære fysiske funktionsnedsættelser, som er kombineret med kognitive funktionsnedsættelser. Børnene og de unge har behov for bl.a. siddestillingsanalyser i forbindelse med afprøvning af ny eller tilpasning af eksisterende kørestol. Der kan være tale om meget forskelligartede funktionsnedsættelser og ressourcer, hvorfor et VISO-forløb altid vil være individuelt tilrettelagt ud fra barnets eller den unges samlede livssituation.