Sundhedsfaglige instrukser

I Undervisning og Behandling - CDH løser vi en række sundhedsfaglige opgaver sideløbende med den sociale indsats over for borgerne. Derfor har vi fokus på patientsikkerhed - både, når vi udfører de sundhedsfaglige opgaver, og når vi dokumenterer dem.

Der er udarbejdet ni sundhedsfaglige instrukser, som tilsammen udgør et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden. De sundhedsfaglige instrukser er handlingsanvisende og beskriver, hvordan autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere her hos os arbejder med at sikre patientsikkerheden.

 

Instrukserne er udarbejdet i overensstemmelse med de regionale instrukser på området.

Klik dig direkte ind på vores forskellige lokale sundhedsfaglige instrukser: