Ydelser og matchning

Materialet på denne side er især for fagprofessionelle. Her finder du links til matchningsskema og takster mv.

Ydelsesbeskrivelserne for de enkelte undervisningstilbud ligger på siden, hvor disse bliver beskrevet.

Indmeldelse i Undervisningsafdelingen for børn med døvblindhed eller høretab sker via kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning.