Personale

I Undervisning og Behandling - CDH er ca. 55 ansatte. Også andre fagpersoner, end de, som er ansat direkte i tilbuddet (f.eks. ansatte i Aktivitets- og Botilbud - CDH) deltager på forskellige vis i arbejdet med borgerne. Tilsammen fordeler fagpersonerne sig på følgende faggrupper: 

 

• Pædagoger med specialuddannelse
• Pædagogmedhjælpere
• Lærere med specialuddannelse
• Social- og sundhedsmedarbejdere
• Ernæringsassistenter
• Husassistenter
• Serviceassistenter
• Tale-hørepædagoger
• Døvblindekonsulenter
• Kursuskonsulenter
• Arbejdsmiljøkonsulent
• Psykolog
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Ledere
• Musikterapeut
• Mobilityinstruktør
• Sygeplejersker
• Øre-, øjen- og børnelægekonsulenter
• Pædagogiske syns- og hørekonsulenter
• Tekniske hørekonsulenter
• Servicepersonale (bl.a. pedeller)
• Administrativt personale
• It-medarbejder
• Kommunikationsmedarbejder
• Socialrådgiver
• Multimediemedarbejder
• Programmør
• Grafiske designere
• Bogbindere
• Typotekniker

Vi prioriterer, at personalet hele tiden er opdateret med ny viden inden for deres specialiserede fagområder.