Kurser og efteruddannelse

Viden og kompetenceudvikling i det andet CDH-tilbud, Aktivitets- og Botilbud - CDH, tilbyder kurser vedrørende områderne døvblindhed og høretab, bl.a. tegnsprogskurser.

Se Kurser og efteruddannelse på ab-cdh.rn.dk. Her er kurserne beskrevet, ligesom der er direkte links til aktuelle kurser mv.