Børn

Folkeskoletilbud for børn med døvblindhed og for børn med høretab. Høretabet kan være ledsaget af andre funktionsnedsættelser, eksempelvis autisme, udviklingshæmning og diverse syndromer.

Vi tilbyder desuden undervisning efter Folkeskoleloven for børn, som har andre sansemæssige udfordringer, bl.a. funktionelt høretab. Det kan eksempelvis være børn, som har behov tegn til tale, dansk med støttetegn, tegnsprog og/eller behov for at være i et taktilt kommunikationsmiljø, børn, som har charge syndrom, udfordringer inden for autismespektret, cerebral parese, sjældne handicaps, progredierende lidelser, særlige og/eller sjældne syndromer, børn med funktionsnedsættelser uden specifik diagnose eller børn med behov for særlig skærmet skolegang.

Uanset, hvilken slags udfordringer der er tale om, tager vi udgangspunkt i barnets individuelle funktionsniveau, ikke i diagnosen. 

Se også side, hvor bl.a. videoer fra hverdagen her hos os ser ud.

 

Om undervisningen

Undervisningen er et tilbud under Folkeskoleloven § 20, stk. 3.

Infopjece: Har dit barn udfordringer med både at se og høre?
Om de højt specialiserede tilbud til børn og unge med kombineret syns- og hørenedsættelse og andre funktionsnedsættelser, som Området for Kommunikation og Specialpædagogik tilbyder.

Infopjece: Højt specialiseret undervisning til børn med høretab og andre funktionsnedsættelser
Kortfattede præsentationer af hver enkelt undervisningstilbud, metoder og tilgange i Undervisningsafdelingen, eksterne undervisningsydelser, som kan tilkøbes, samt en families personlige erfaring med tilbuddene her hos os.

Infopjece: Eksterne ydelser
Om de højt specialiserede, fleksible og individuel tilrettelagte eksterne ydelser, som Området for Kommunikation og Specialpædagogik har til børn og unge med funktionsnedsættelser. Det handler bl.a. om fjernundervisning og rejsehold af specialuddannede lærere til lokale skoler med elever med høretab.

Infopjece: Tegn til dit barn
Foreningen til Pårørende til Døve og Hørehæmmede Børn har udgivet denne pjece. Materialet er tænkt som en inspiration til, hvordan man under forskellige omstændigheder og på forskellige måder kan bruge hænderne til at kommunikere med.