Velkommen til Undervisning og Behandling - CDH

Corona jobbank

Hospitalerne og socialområdet søger sundhedsfaglige og pædagogiske hænder, der kan træde til, hvis der skulle blive behov for det i forbindelse med COVID-19.

Interesserede kan tilmelde sig regionens jobbank.

Meld dig til

Der er åbnet op for besøg fra pårørende med indførelse af nogle særlige restriktioner på de sociale tilbud, herunder også i Specialsektorens tilbud. Besøg kan kun gennemføres i henhold til de særlige restriktioner og efter aftale med tilbuddets ledelse.

Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

Læs mere om besøg i Specialsektoren

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Lægevagten pr. sms

Døve og høre- og eller talehæmmede kan kontakte lægevagten pr sms.

I sms'en skal man skrive, hvad henvendelsen drejer sig om. Man vil herefter modtage svar fra lægevagten på sms.

Send sms til 51 25 73 31

Undervisningssituation

Undervisning for børn, unge og voksne med døvblindhed.
Undervisning for børn, unge og voksne med høretab, evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

Behandling på CDH

Behandlingsenheden i Området for Kommunikation og Specialpædagogik er forankret i tilbuddet Undervisning og Behandling – CDH. Enheden tilbyder en række målrettede behandlinger til borgere i områdets forskellige tilbud.

Læs mere om Behandlingsenheden

Materialecentret CDH

Produktions- og forlagsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og udgiver undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er målrettet mennesker med særlige behov vedrørende kommunikation. Materialecentret er landsdækkende VISO/KaS-leverandør.

Læs mere om Materialecentret

Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende, både vedrørende døvblinde- og høretabsspecialet.

KATALOG FOR KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere om kurser

CDH

Mest for fagprofessionelle. Her finder du ydelsesbeskrivelser, matchningsskema, takster mv. vedrørende undervisningstilbuddene i Undervisning og Behandling – CDH.

Gå til siden for fagprofessionelle