Velkommen til Undervisning og Behandling - CDH

Her tager vi udgangspunkt i barnets individuelle funktionsniveau, ikke i diagnosen. Vi er et skoletilbud for:

  • børn med døvblindhed
  • børn med høretab og andre funktionsnedsættelser
  • børn, som har andre sansemæssige udfordringer, fx funktionelt høretab eller synsnedsættelse.

Undervisningssituation

Undervisning for børn, unge og voksne med døvblindhed.
Undervisning for børn, unge og voksne med høretab, evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

Behandling på CDH

Behandlingsenheden i Området for Kommunikation og Specialpædagogik er forankret i tilbuddet Undervisning og Behandling – CDH. Enheden tilbyder en række målrettede behandlinger til borgere i områdets forskellige tilbud.

Læs mere om Behandlingsenheden

Materialecentret CDH

Produktions- og forlagsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og udgiver undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er målrettet mennesker med særlige behov vedrørende kommunikation. Materialecentret er landsdækkende VISO/KaS-leverandør.

Læs mere om Materialecentret

Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende, både vedrørende døvblinde- og høretabsspecialet.

Læs mere om kurser