Velkommen til Undervisning og Behandling - CDH

Opfordring til brug af mundbind

Tilbuddet er åbent.

Selvom der ikke længere er krav om brug af mundbind, anbefaler vi indtil videre, at du bruger mundbind, når du besøger tilbuddet.

Vi henstiller, at besøgende i øvrigt husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

Læs mere om besøg

16-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Undervisningssituation

Undervisning for børn, unge og voksne med døvblindhed.
Undervisning for børn, unge og voksne med høretab, evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

Behandling på CDH

Behandlingsenheden i Området for Kommunikation og Specialpædagogik er forankret i tilbuddet Undervisning og Behandling – CDH. Enheden tilbyder en række målrettede behandlinger til borgere i områdets forskellige tilbud.

Læs mere om Behandlingsenheden

Materialecentret CDH

Produktions- og forlagsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og udgiver undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er målrettet mennesker med særlige behov vedrørende kommunikation. Materialecentret er landsdækkende VISO/KaS-leverandør.

Læs mere om Materialecentret

Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende, både vedrørende døvblinde- og høretabsspecialet.

KATALOG FOR KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere om kurser

CDH

Mest for fagprofessionelle. Her finder du ydelsesbeskrivelser, matchningsskema, takster mv. vedrørende undervisningstilbuddene i Undervisning og Behandling – CDH.

Gå til siden for fagprofessionelle